top of page

ای زیر و رو کنندهٔ دل‌ها و دیده‌ها

ای در کف تو بود و نبود پدیده‌ها


ای حال‌بخش هرچه عیان‌ است در وجود

ای روح‌بخش هستی از نو رسیده‌ها


ما را چه حد که از تو نیازی طلب کنیم

ای منتهای مطلب از خود رمیده‌ها


هر کس هر آنچه در خور آن‌ است داده‌ای

برتر ز گفتنی و برون از شنیده‌ها


روز ازل عطای تو بنوشت هر که را

بایسته بود هر چه، به لوح ندیده‌ها


امروز عید ماست به دیدار ما بیا

ای عید خلق از سر و سامان بریده‌ها


از آن زمان که عید شدی نوربخش را

افتاده‌اند از نظرش آفریده‌ها

bottom of page