top of page

این هستی موهوم که نامش من و توست

یک جرعهٔ بحری‌ست که جامش من و توست


از پختهٔ این راه نیابی اثری

آثار ز خام است و تمامش من و توست


bottom of page