top of page

امید ز هرچه بود ببریدم باز

بر لطف تو چشم بستم از روی نیاز


ای آن‌که تویی برای هر بی‌کس کس

جز سوی تو هرگز نکنم دست دراز


bottom of page