top of page

عشق است اساس هستی کون و مکان

بی عشق نباشد اثری از دو جهان


از عشق تو نور و نوربخشی ور نه

بی عشق همی دان که نه اینی و نه آن


bottom of page