top of page

حقایق المحبة (بند ۱)

این مذهب ما بود که خوانیم

پیوسته درون دل خدا را


از یاد بریم خویش و هرگز

نامش نرود ز یاد ما را


دل می‌نشود ز دوست غافل

از یاد نمی‌برد وفا را


ذوق است که آورد ارادت

درد است که می‌دهد صفا را


ای درد بمان خدا حکیم است

درمان مطلب خدا کریم است

bottom of page