top of page

حقایق المحبة (بند ۴)

ای مفتی شهر طعنه کم زن

ما را که خرابی است مکتب


با پای خرد بسی بجستند

ما را و نیافتند مشرب


در کیش تو رسم خودپرستی‌ست

ما را ره بیخودی‌ست مذهب


بربند لب از گزاف‌گویی

در حد تو نیست فهم مطلب


مرغ دل ما که رفته بر باد

باشد به سرش هوای صیاد

bottom of page