top of page

حقایق المحبة (بند ۲۵)

مشتاق تو‌ایم و هم بلایت

در راه تو نوش ماست هر نیش


در عشق تو هرکه مضطرب شد

او را نبود به عقل تشویش


با عشق تو هرکه شد پریشان

بشکست طلسم مذهب و کیش


آری دل و دین نجست عاشق

تا عشق تو را بیافت در خویش


عشق است چو دین و مذهب حق

حق می‌دهدش همیشه رونق

bottom of page