top of page

می‌پسندی دلبرا ما را ولی رسوا چرا

می‌کشی دل را به دنبالت ولی هر جا چرا


می‌بری هر دم به نوعی از حریفان نرد عشق

ما که خود را باختیم اول دگر از ما چرا


ما ز هستی چشم پوشیدیم در بازار عشق

چون خود این سود است دیگر فکرت سودا چرا


خانهٔ دل خالی از اغیار خواهی بهر خویش

با جهانی همنشینی می‌شوی تنها چرا


قلب مؤمن عرش خود گر ساختی در چشم ما

از در و دیوار داری جلوه بی‌پروا چرا


گوش نامحرم اگر می‌نشنود گفتار جان

نوربخشا می‌کنی هنگامه‌ها برپا چرا

bottom of page