top of page

به یاد تو از هر دو دنیا گذشتم

برای تو از هر من و ما گذشتم


دلم تا مجرد شد از ماسوایت

به مستی ز هستی سراپا گذشتم


مرا از کرم تا بخواندی به کویت

ز هر آرزو و تمنا گذشتم


چو نقش رخت شد نمایان به هر سو

ز حال و مقامات یکجا گذشتم


تو را یافتم راحت جان شیدا

که از درد و رنج و مداوا گذشتم


به الاّی تو پا نهادم از آن رو

که دادم به راهت سر، از لا گذشتم


تو را نوربخش از برای تو خواهد

که گوید ز دنیا و عقبا گذشتم

bottom of page