top of page

دریایی بی‌پایان

          همه آب!

                    همه آب!

تو محدودی...

          که محدود دانی‌اش

نقش‌های تو در تو

          نه از آن تو

بل: کره‌ها، منظومه‌ها، کهکشان‌ها

          تو ذره‌ای ناپیدا

          تو کیستی؟  تو نیستی!

و هرچیز تو!؟

          و زمین تو

                    هیچ اندر هیچ!

او از ازل در حرکت

          تا ابد تکرار

          موجی خاموش

                    موجی دیگر نمایان

شکل را فرو ریز

          قالب بشکن

شکل ذهن

          قالب رؤیای هستی

از دریا بشنو

          ترانهٔ راستین خلقت

که دریا بود و هیچ نبود

          و دریا هست و هیچ نیست

bottom of page